Tiệm Cơm Gà Hải Phan Rang – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 28 Đường Trần Nhật Duật, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3560 766
Trang web https://www.foody.vn/lam-dong/com-ga-phan-rang
Tọa độ 119.441.191, 1.084.290.424

 


Địa chỉ Tiệm Cơm Gà Hải Phan Rang ở đâu?

28 Đường Trần Nhật Duật, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Cơm Gà Hải Phan Rang như thế nào?

Giờ làm việc của Tiệm Cơm Gà Hải Phan Rang là: Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Tiệm Cơm Gà Hải Phan Rang có website không?

Địa chỉ trang web của Tiệm Cơm Gà Hải Phan Rang là: https://www.foody.vn/lam-dong/com-ga-phan-rang

Hình ảnh

Xem thêm:  Dê núi chính hiệu Ngọc Anh - Phước Trung