Tiệm Hoa Tươi Cao Cấp Hoài Thanh – Phường Hoàng Văn Thụ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 564 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0869 068 188
Trang web
Tọa độ 212.760.256, 10.620.583.669.999.900

 


Địa chỉ Tiệm Hoa Tươi Cao Cấp Hoài Thanh ở đâu?

564 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Hoa Tươi Cao Cấp Hoài Thanh như thế nào?

Giờ làm việc của Tiệm Hoa Tươi Cao Cấp Hoài Thanh là: Thứ Hai:[05:00-22:00], Thứ Ba:[05:00-22:00], Thứ Tư:[05:00-22:00], Thứ Năm:[05:00-22:00], Thứ Sáu:[05:00-22:00], Thứ Bảy:[05:00-22:00], Chủ Nhật:[05:00-22:00]

Tiệm Hoa Tươi Cao Cấp Hoài Thanh có website không?

Địa chỉ trang web của Tiệm Hoa Tươi Cao Cấp Hoài Thanh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hoa Tươi Cỏ Xuân - Phường 12