Tiệm Trà Chanh 1996 – Trung Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 312 Triệu Quang Phục, Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 097 460 10 61
Trang web https://www.facebook.com/Ti%E1%BB%87m-tr%C3%A0-chanh-1996-107124067724039/
Tọa độ 213.662.825, 105.874.421

 


Địa chỉ Tiệm Trà Chanh 1996 ở đâu?

312 Triệu Quang Phục, Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Trà Chanh 1996 như thế nào?

Giờ làm việc của Tiệm Trà Chanh 1996 là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cà Phê Dung - Hưng Lợi