TIẾN ĐỒNG Quán Ăn Gia Đình – KV4

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 27 Lưu Hữu Phước, KV4, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0868 955 858
Trang web
Tọa độ 97.769.324, 1.054.674.411

 


Địa chỉ TIẾN ĐỒNG Quán Ăn Gia Đình ở đâu?

27 Lưu Hữu Phước, KV4, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của TIẾN ĐỒNG Quán Ăn Gia Đình như thế nào?

Giờ làm việc của TIẾN ĐỒNG Quán Ăn Gia Đình là: Thứ Hai:[09:00-23:30], Thứ Ba:[09:00-23:30], Thứ Tư:[09:00-23:30], Thứ Năm:[09:00-23:30], Thứ Sáu:[09:00-23:30], Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:30]

TIẾN ĐỒNG Quán Ăn Gia Đình có website không?

Địa chỉ trang web của TIẾN ĐỒNG Quán Ăn Gia Đình là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Phố Nướng Hải Sản - P. Phú Khương