Tien Giang Vegetables & Fruit Co.Ltd – Long Định

Thông tin liên hệ

Địa chỉ C758+H5X, {{Province, Long Định, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3834 677
Trang web
Tọa độ 104.089.765, 1.062.654.953

 


Địa chỉ Tien Giang Vegetables & Fruit Co.Ltd ở đâu?

C758+H5X, {{Province, Long Định, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Tien Giang Vegetables & Fruit Co.Ltd như thế nào?

Giờ làm việc của Tien Giang Vegetables & Fruit Co.Ltd là: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:29], Thứ Ba:[07:30-16:29], Thứ Tư:[07:30-16:29], Thứ Năm:[07:30-16:29], Thứ Sáu:[07:30-16:29]

Tien Giang Vegetables & Fruit Co.Ltd có website không?

Địa chỉ trang web của Tien Giang Vegetables & Fruit Co.Ltd là:

Hình ảnh

Xem thêm:  CHẢ CÁ PMC (Chả Cá Vạn Giã - Chả Cá Nha Trang - Chả Cá Khánh Hòa 0334444458) - Vạn Thạnh