Tim Ho Wan Restaurant – 36Floor

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Lotte Center HàNội, 36Floor, Việt Nam
Số điện thoại 024 3333 1725
Trang web http://www.timhowan.com/
Tọa độ 210.321, 1.058.126.783

 


Địa chỉ Tim Ho Wan Restaurant ở đâu?

Lotte Center HàNội, 36Floor, Việt Nam

Giờ làm việc của Tim Ho Wan Restaurant như thế nào?

Giờ làm việc của Tim Ho Wan Restaurant là: Chủ Nhật:[11:30-22:00], Thứ Hai:[11:30-22:00], Thứ Ba:[11:30-22:00], Thứ Tư:[11:30-22:00], Thứ Năm:[11:30-22:00], Thứ Sáu:[11:30-22:00], Thứ Bảy:[11:30-22:00]

Tim Ho Wan Restaurant có website không?

Địa chỉ trang web của Tim Ho Wan Restaurant là: http://www.timhowan.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Hương - Tân Lợi