TIME COFFEE & TEA – Tân Thịnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 154 Đường Z 115, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0377 618 536
Trang web
Tọa độ 215.832.934, 1.058.083.396

 


Địa chỉ TIME COFFEE & TEA ở đâu?

154 Đường Z 115, Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của TIME COFFEE & TEA như thế nào?

Giờ làm việc của TIME COFFEE & TEA là: Thứ Ba:[07:30-22:30], Thứ Tư:[07:30-22:30], Thứ Năm:[07:30-22:30], Thứ Sáu:[07:30-22:30], Thứ Bảy:[07:30-22:30], Chủ Nhật:[07:30-22:30], Thứ Hai:[07:30-22:30]

TIME COFFEE & TEA có website không?

Địa chỉ trang web của TIME COFFEE & TEA là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ca Cao Tươi Cà Mau - khóm 7