TK Hotel & Coffee – Mỹ Hoà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 54 Đ. D5, Mỹ Hoà, Bình Minh, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 091 829 52 85
Trang web https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.me%2Ftkhotel.coffee&h=AT3qjaa0xNZK6hvbmeswTfXrGTYKhxYY7VfxXcAuo7JzEXecWbEMUnJaWWsrGUgE8El8PIHP74eUf47ihP5Sd7R2Xvf-XBC_VT1xSIbGB4e_NtcRPaFzQVsF7PRJV4Vn1clPVg
Tọa độ 10.042.448, 1.058.257.141

 


Địa chỉ TK Hotel & Coffee ở đâu?

54 Đ. D5, Mỹ Hoà, Bình Minh, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của TK Hotel & Coffee như thế nào?

Giờ làm việc của TK Hotel & Coffee là: Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Miutea - Hàng Văn Thụ0