Tổ Dân Phố Trà Chanh – Trà Đà Nẵng – Thạch Thang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 60 Trần Quý Cáp, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 590000, Việt Nam
Số điện thoại 0769 007 315
Trang web https://tradanang.com/
Tọa độ 16.081.243.399.999.900, 1.082.192.501

 


Địa chỉ Tổ Dân Phố Trà Chanh - Trà Đà Nẵng ở đâu?

60 Trần Quý Cáp, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng 590000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tổ Dân Phố Trà Chanh - Trà Đà Nẵng như thế nào?

Giờ làm việc của Tổ Dân Phố Trà Chanh – Trà Đà Nẵng là: Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Tổ Dân Phố Trà Chanh - Trà Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Tổ Dân Phố Trà Chanh – Trà Đà Nẵng là: https://tradanang.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Vui Coffee Shop - Phường 1