Tộc Spa Cao Bằng – P. Hợp giang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 38 Hồng Việt, P. Hợp giang, Cao Bằng, 21000, Việt Nam
Số điện thoại 0818 001 185
Trang web
Tọa độ 226.631.418, 10.625.934.149.999.900

 


Địa chỉ Tộc Spa Cao Bằng ở đâu?

38 Hồng Việt, P. Hợp giang, Cao Bằng, 21000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tộc Spa Cao Bằng như thế nào?

Giờ làm việc của Tộc Spa Cao Bằng là: Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Tộc Spa Cao Bằng có website không?

Địa chỉ trang web của Tộc Spa Cao Bằng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Spa Thùy Trang - Hàng Văn Thụ0