Tổng Công Ty Thiết Bị Y Tế Việt Nam – Phương Đình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 89 P. Lương Định Của, Phương Đình, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 6666 2499
Trang web http://meditech.com.vn/
Tọa độ 210.020.231, 1.058.361.201

 


Địa chỉ Tổng Công Ty Thiết Bị Y Tế Việt Nam ở đâu?

89 P. Lương Định Của, Phương Đình, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Tổng Công Ty Thiết Bị Y Tế Việt Nam như thế nào?

Giờ làm việc của Tổng Công Ty Thiết Bị Y Tế Việt Nam là:

Tổng Công Ty Thiết Bị Y Tế Việt Nam có website không?

Địa chỉ trang web của Tổng Công Ty Thiết Bị Y Tế Việt Nam là: http://meditech.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Tp. Nha Trang - Xương Huân