Tong Hua – Hotpot & Dimsum Quảng Trị – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 160 Nguyễn Trãi, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị 520000, Việt Nam
Số điện thoại 094 355 55 57
Trang web http://www.facebook.com/tonghuaqt
Tọa độ 16.815.765.799.999.900, 10.709.001.889.999.900

 


Địa chỉ Tong Hua - Hotpot & Dimsum Quảng Trị ở đâu?

160 Nguyễn Trãi, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị 520000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tong Hua - Hotpot & Dimsum Quảng Trị như thế nào?

Giờ làm việc của Tong Hua – Hotpot & Dimsum Quảng Trị là: Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:00], Thứ Tư:[10:00-23:00], Thứ Năm:[10:00-23:00], Thứ Sáu:[10:00-23:00], Thứ Bảy:[10:00-23:00], Chủ Nhật:[10:00-23:00]

Tong Hua - Hotpot & Dimsum Quảng Trị có website không?

Địa chỉ trang web của Tong Hua – Hotpot & Dimsum Quảng Trị là: http://www.facebook.com/tonghuaqt

Hình ảnh

Xem thêm:  Amazing Restaurent - Ngọc Hà