Tổng kho phào chỉ PS, PU Hà Linh tại Hải Phòng – P

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 15 đường Thiên Lôi (gần BX, Cầu Rào, P, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 096 899 99 70
Trang web https://phaochipuhaiphong.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 208.292.678, 1.066.952.307

 


Địa chỉ Tổng kho phào chỉ PS, PU Hà Linh tại Hải Phòng ở đâu?

Số 15 đường Thiên Lôi (gần BX, Cầu Rào, P, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tổng kho phào chỉ PS, PU Hà Linh tại Hải Phòng như thế nào?

Giờ làm việc của Tổng kho phào chỉ PS, PU Hà Linh tại Hải Phòng là: Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Nội Thất Minh Long - Ấp Bình Chiến