Top Hotel – Phước Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 304 Nguyễn Công Trứ, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 561 85 79
Trang web
Tọa độ 160.648.864, 10.824.165.579.999.900

 


Địa chỉ Top Hotel ở đâu?

304 Nguyễn Công Trứ, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Top Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Top Hotel là:

Top Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Top Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Hoa Lư 2 - Thống Nhất