Trại Nuôi Ong Dú Vũ Nga – Diên Khánh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3774 495
Trang web
Tọa độ 122.688.306, 1.090.799.844

 


Địa chỉ Trại Nuôi Ong Dú Vũ Nga ở đâu?

Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của Trại Nuôi Ong Dú Vũ Nga như thế nào?

Giờ làm việc của Trại Nuôi Ong Dú Vũ Nga là: Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Trại Nuôi Ong Dú Vũ Nga có website không?

Địa chỉ trang web của Trại Nuôi Ong Dú Vũ Nga là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nem Lai Vung Út Thẳng - TT. Lai Vung