Trà cổ thụ san tuyết- Giang sơn tea – Phương Thiện

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QL2, Phương Thiện, Hà Giang, 20000, Việt Nam
Số điện thoại 094 171 99 55
Trang web
Tọa độ 228.012.654, 1.049.800.976

 


Địa chỉ Trà cổ thụ san tuyết- Giang sơn tea ở đâu?

QL2, Phương Thiện, Hà Giang, 20000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà cổ thụ san tuyết- Giang sơn tea như thế nào?

Giờ làm việc của Trà cổ thụ san tuyết- Giang sơn tea là:

Trà cổ thụ san tuyết- Giang sơn tea có website không?

Địa chỉ trang web của Trà cổ thụ san tuyết- Giang sơn tea là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Lò bánh dừa Tường Vy - Ấp5