Tra My Medical Equipment Shop – Phương Mai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 29, Phuong Mai Street, Phuong Mai Ward, Dong Da District, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3852 7208
Trang web
Tọa độ 210.036.865, 10.583.833.639.999.900

 


Địa chỉ Tra My Medical Equipment Shop ở đâu?

29, Phuong Mai Street, Phuong Mai Ward, Dong Da District, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Tra My Medical Equipment Shop như thế nào?

Giờ làm việc của Tra My Medical Equipment Shop là:

Tra My Medical Equipment Shop có website không?

Địa chỉ trang web của Tra My Medical Equipment Shop là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu Thị Y Tế | Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa - P.7