Trà Sam Hồng-Tp Hồ Chí Minh – Phường Nguyễn Cư Trinh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 189C Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 098 265 39 04
Trang web http://www.trasamhong.vn/
Tọa độ 107.675.874, 10.668.593.059.999.900

 


Địa chỉ Trà Sam Hồng-Tp Hồ Chí Minh ở đâu?

189C Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sam Hồng-Tp Hồ Chí Minh như thế nào?

Giờ làm việc của Trà Sam Hồng-Tp Hồ Chí Minh là: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Trà Sam Hồng-Tp Hồ Chí Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Trà Sam Hồng-Tp Hồ Chí Minh là: http://www.trasamhong.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  No.18 Memory Cafe - Đông Thành