Trà sữa anh nấu – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 215/2 Ba Cu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0853 068 069
Trang web
Tọa độ 103.536.562, 1.070.818.587

 


Địa chỉ Trà sữa anh nấu ở đâu?

215/2 Ba Cu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa anh nấu như thế nào?

Giờ làm việc của Trà sữa anh nấu là: Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Trà sữa anh nấu có website không?

Địa chỉ trang web của Trà sữa anh nấu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Romantic Coffee - Long Trì