Trà sữa – Cafe Ánh Tuyết 2 – Nhân Cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ H6RF+H9W, Nhân Cầu, Hưng Hà, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 096 848 32 87
Trang web
Tọa độ 205.914.924, 10.622.346.189.999.900

 


Địa chỉ Trà sữa - Cafe Ánh Tuyết 2 ở đâu?

H6RF+H9W, Nhân Cầu, Hưng Hà, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa - Cafe Ánh Tuyết 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Trà sữa – Cafe Ánh Tuyết 2 là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Trà sữa - Cafe Ánh Tuyết 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Trà sữa – Cafe Ánh Tuyết 2 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Gold time Tp Thanh Hóa - P. Lam Sơn