Trà sữa Chế Mập – Phường 4

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 116 Nguyễn Trãi, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 092 563 85 47
Trang web
Tọa độ 11.302.511.299.999.900, 1.061.092.826

 


Địa chỉ Trà sữa Chế Mập ở đâu?

116 Nguyễn Trãi, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Chế Mập như thế nào?

Giờ làm việc của Trà sữa Chế Mập là: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Trà sữa Chế Mập có website không?

Địa chỉ trang web của Trà sữa Chế Mập là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Coffee 312 - Vị Xuyên