Trà sữa Heytea – Nghĩa Chánh Bắc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 34 Nguyễn Năng Lự, Nghĩa Chánh Bắc, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0255 6526 868
Trang web
Tọa độ 15.119.018.299.999.900, 10.880.979.339.999.900

 


Địa chỉ Trà sữa Heytea ở đâu?

34 Nguyễn Năng Lự, Nghĩa Chánh Bắc, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Heytea như thế nào?

Giờ làm việc của Trà sữa Heytea là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Trà sữa Heytea có website không?

Địa chỉ trang web của Trà sữa Heytea là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà Hoa CHAZHIDU Hạ Long - Hồng Hải