Trà sữa Lý Sơn – Tân Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 812 QL14, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước 830000, Việt Nam
Số điện thoại 094 978 31 61
Trang web http://facebook.com/trasualyson
Tọa độ 115.301.566, 1.068.757.444

 


Địa chỉ Trà sữa Lý Sơn ở đâu?

812 QL14, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước 830000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Lý Sơn như thế nào?

Giờ làm việc của Trà sữa Lý Sơn là: Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00]

Trà sữa Lý Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Trà sữa Lý Sơn là: http://facebook.com/trasualyson

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà phê 864 - Bắc Quang