Trà sữa Min – Rạch Giá – P. An Hoà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 778 Nguyễn Trung Trực, P. An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang 92000, Việt Nam
Số điện thoại 0834 190 630
Trang web https://tra-sua-min.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 99.851.548, 1.051.010.936

 


Địa chỉ Trà sữa Min - Rạch Giá ở đâu?

778 Nguyễn Trung Trực, P. An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang 92000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Min - Rạch Giá như thế nào?

Giờ làm việc của Trà sữa Min – Rạch Giá là: Thứ Bảy:[08:30-22:30], Chủ Nhật:[08:30-22:30], Thứ Hai:[08:30-22:30], Thứ Ba:[08:30-22:30], Thứ Tư:[08:30-22:30], Thứ Năm:[08:30-22:30], Thứ Sáu:[08:30-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  GIA HẢO the jinghua - Tân An