Trà sữa MiuTea Đức Hòa – TT. Đức Hòa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 174 ĐT824, TT. Đức Hòa, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 090 425 92 06
Trang web https://www.facebook.com/Tr%C3%A0-s%E1%BB%AFa-MiuTea-%C4%90%E1%BB%A9c-Ho%C3%A0-Long-An-2312035342396502/
Tọa độ 10.825.363.099.999.900, 1.064.586.762

 


Địa chỉ Trà sữa MiuTea Đức Hòa ở đâu?

174 ĐT824, TT. Đức Hòa, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa MiuTea Đức Hòa như thế nào?

Giờ làm việc của Trà sữa MiuTea Đức Hòa là: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ăn vặt Diên Khánh - Diên Khánh