Trà sữa Sapphier – Thuận Giao

Thông tin liên hệ

Địa chỉ XP48+VGP, Đường Số 4, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0868 923 267
Trang web
Tọa độ 109.572.038, 1.067.163.403

 


Địa chỉ Trà sữa Sapphier ở đâu?

XP48+VGP, Đường Số 4, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa Sapphier như thế nào?

Giờ làm việc của Trà sữa Sapphier là: Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:30], Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30]

Trà sữa Sapphier có website không?

Địa chỉ trang web của Trà sữa Sapphier là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Chè Ngon - Đông Thành