Trà Sữa SIMI – Đồng Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 48 Trường Chinh, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0703 571 188
Trang web
Tọa độ 174.831.678, 1.066.009.126

 


Địa chỉ Trà Sữa SIMI ở đâu?

48 Trường Chinh, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa SIMI như thế nào?

Giờ làm việc của Trà Sữa SIMI là:

Trà Sữa SIMI có website không?

Địa chỉ trang web của Trà Sữa SIMI là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà Sữa Phố - Phước Hiệp