Trà Sữa-Sinh Tố Gogo – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 221 Nguyễn Huệ, Phường 5, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 098 726 29 92
Trang web
Tọa độ 130.920.618, 10.930.686.469.999.900

 


Địa chỉ Trà Sữa-Sinh Tố Gogo ở đâu?

221 Nguyễn Huệ, Phường 5, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa-Sinh Tố Gogo như thế nào?

Giờ làm việc của Trà Sữa-Sinh Tố Gogo là: Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Trà Sữa-Sinh Tố Gogo có website không?

Địa chỉ trang web của Trà Sữa-Sinh Tố Gogo là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Coffee 3B - Di Linh