Trà Sữa The Legend Tea – P. Thanh Trung

Thông tin liên hệ

Địa chỉ W8Q7+549, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 442 20 55
Trang web
Tọa độ 20.937.915.099.999.900, 1.063.128.509

 


Địa chỉ Trà Sữa The Legend Tea ở đâu?

W8Q7+549, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa The Legend Tea như thế nào?

Giờ làm việc của Trà Sữa The Legend Tea là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Trà Sữa The Legend Tea có website không?

Địa chỉ trang web của Trà Sữa The Legend Tea là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà phê You & Me - Phú Hội