Trà sữa-Trái cây tô – Tân Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ GVJG+6PX, QL14, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam
Số điện thoại 0355 554 411
Trang web
Tọa độ 115.306.006, 10.687.687.419.999.900

 


Địa chỉ Trà sữa-Trái cây tô ở đâu?

GVJG+6PX, QL14, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa-Trái cây tô như thế nào?

Giờ làm việc của Trà sữa-Trái cây tô là: Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00]

Trà sữa-Trái cây tô có website không?

Địa chỉ trang web của Trà sữa-Trái cây tô là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Mộc - Tân Phong