Trà Sữa Trúc Vy – Đắk Ru

Thông tin liên hệ

Địa chỉ WCJH+J52, QL14, Đắk Ru, Đắk R’Lấp, Đăk Nông, Việt Nam
Số điện thoại 098 186 00 18
Trang web
Tọa độ 119.315.233, 10.742.788.739.999.900

 


Địa chỉ Trà Sữa Trúc Vy ở đâu?

WCJH+J52, QL14, Đắk Ru, Đắk R’Lấp, Đăk Nông, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa Trúc Vy như thế nào?

Giờ làm việc của Trà Sữa Trúc Vy là: Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00]

Trà Sữa Trúc Vy có website không?

Địa chỉ trang web của Trà Sữa Trúc Vy là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Mai Coffee - Đồng Tâm