Trại Cá Cảnh Huy Lê – Đồng Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QL1A, Đồng Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3852 534
Trang web
Tọa độ 212.622.908, 106.196.326

 


Địa chỉ Trại Cá Cảnh Huy Lê ở đâu?

QL1A, Đồng Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trại Cá Cảnh Huy Lê như thế nào?

Giờ làm việc của Trại Cá Cảnh Huy Lê là:

Trại Cá Cảnh Huy Lê có website không?

Địa chỉ trang web của Trại Cá Cảnh Huy Lê là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cá cảnh An Phú Hưng - Cửa hàng Cá Cảnh Cao Cấp Hà Tĩnh - Hà Huy Tập