Trại Gà Minh Quân – TT. Khánh Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ J25G+8R6, phạm ngọc thạch, TT. Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 090 888 24 65
Trang web
Tọa độ 11.608.281.199.999.900, 1.090.270.254

 


Địa chỉ Trại Gà Minh Quân ở đâu?

J25G+8R6, phạm ngọc thạch, TT. Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Trại Gà Minh Quân như thế nào?

Giờ làm việc của Trại Gà Minh Quân là:

Trại Gà Minh Quân có website không?

Địa chỉ trang web của Trại Gà Minh Quân là:

Hình ảnh

Xem thêm:  DNTN Thực Phẩm Luyện Tiền - Bắc Phú