Trạm Y Tế – Hoàng Văn Thụ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 251 Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 3875 863
Trang web
Tọa độ 21.861.192, 10.675.939.819.999.900

 


Địa chỉ Trạm Y Tế ở đâu?

251 Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Trạm Y Tế như thế nào?

Giờ làm việc của Trạm Y Tế là:

Trạm Y Tế có website không?

Địa chỉ trang web của Trạm Y Tế là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh Viện Đa Khoa AN PHƯỚC - Phú Trinh