Trâu Ngon Quán – P. Thanh Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ W8P3+MM9, P. Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0868 398 398
Trang web https://www.foody.vn/hai-duong/trau-ngon-quan
Tọa độ 20.936.672.899.999.900, 1.063.042.447

 


Địa chỉ Trâu Ngon Quán ở đâu?

W8P3+MM9, P. Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trâu Ngon Quán như thế nào?

Giờ làm việc của Trâu Ngon Quán là: Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng duy mán - Unnamed Road