Tre Homestay Hà Giang – Vị Xuyên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Thôn Lắp 2, Vị Xuyên, Hà Giang 310000, Việt Nam
Số điện thoại 0326 232 168
Trang web
Tọa độ 227.940.737, 1.050.020.871

 


Địa chỉ Tre Homestay Hà Giang ở đâu?

Thôn Lắp 2, Vị Xuyên, Hà Giang 310000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tre Homestay Hà Giang như thế nào?

Giờ làm việc của Tre Homestay Hà Giang là:

Tre Homestay Hà Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Tre Homestay Hà Giang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Shan Tea Homesta - Ngọc Hà