Trồng rau sạch tại nhà Đà Nẵng – Hoà Xuân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 50 Hà Bồng, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 815 92 68
Trang web http://www.trongrauthongminh.com/
Tọa độ 160.105.656, 10.822.378.789.999.900

 


Địa chỉ Trồng rau sạch tại nhà Đà Nẵng ở đâu?

50 Hà Bồng, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trồng rau sạch tại nhà Đà Nẵng như thế nào?

Giờ làm việc của Trồng rau sạch tại nhà Đà Nẵng là: Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[07:30-18:30], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00]

Trồng rau sạch tại nhà Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Trồng rau sạch tại nhà Đà Nẵng là: http://www.trongrauthongminh.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nông Cơ Minh Dũng - Phường