Trùm sỉ lẻ đồ ăn vặt và đặc sản Phan Thiết – Phú Tài

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Chợ Văn Thánh 3, Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 800000, Việt Nam
Số điện thoại 091 565 19 22
Trang web
Tọa độ 10.932.385.799.999.900, 10.808.432.119.999.900

 


Địa chỉ Trùm sỉ lẻ đồ ăn vặt và đặc sản Phan Thiết ở đâu?

Chợ Văn Thánh 3, Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 800000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trùm sỉ lẻ đồ ăn vặt và đặc sản Phan Thiết như thế nào?

Giờ làm việc của Trùm sỉ lẻ đồ ăn vặt và đặc sản Phan Thiết là: Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00]

Trùm sỉ lẻ đồ ăn vặt và đặc sản Phan Thiết có website không?

Địa chỉ trang web của Trùm sỉ lẻ đồ ăn vặt và đặc sản Phan Thiết là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Mận Khoa Đặc sản Bình Định và Hải Sản Khô Bình Định. - Ngô Mây