Trung Kien Hotel – Đông Khê

Thông tin liên hệ

Địa chỉ VP43+94H, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 092 358 65 86
Trang web https://facebook.com/Trungkienhotelhp
Tọa độ 208.559.338, 1.067.028.533

 


Địa chỉ Trung Kien Hotel ở đâu?

VP43+94H, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Kien Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Kien Hotel là:

Trung Kien Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Kien Hotel là: https://facebook.com/Trungkienhotelhp

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Hương Liên - TT. Tam Đảo