Trung Nguyên E-Coffee – Đông Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Tầng 6 TTTM Bình An Nhiên, 90 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3897 979
Trang web https://trungnguyenecoffee.com/
Tọa độ 20.258.063.399.999.900, 1.059.748.707

 


Địa chỉ Trung Nguyên E-Coffee ở đâu?

Tầng 6 TTTM Bình An Nhiên, 90 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Nguyên E-Coffee như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Nguyên E-Coffee là: Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30]

Trung Nguyên E-Coffee có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Nguyên E-Coffee là: https://trungnguyenecoffee.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Coffee Hải Nguyên 2 - Phường 5