Trung Tâm Đào Tạo Thẩm Mỹ – Phường 12

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 314 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 112 87 08
Trang web
Tọa độ 10.775.053, 10.667.462.809.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Đào Tạo Thẩm Mỹ ở đâu?

314 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Đào Tạo Thẩm Mỹ như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Đào Tạo Thẩm Mỹ là: Chủ Nhật:[08:30-18:00], Thứ Hai:[08:30-19:00], Thứ Ba:[08:30-19:00], Thứ Tư:[08:30-19:00], Thứ Năm:[08:30-19:00], Thứ Sáu:[08:30-19:00], Thứ Bảy:[08:30-19:00]

Trung Tâm Đào Tạo Thẩm Mỹ có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Đào Tạo Thẩm Mỹ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Kay Spa - Phường 2