Trung Tâm Dịch Vụ Y Tế – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa – Lộc Thọ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 19 Yersin, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3810 438
Trang web http://www.dichvuytekhanhhoa.vn/
Tọa độ 122.488.961, 1.091.926.345

 


Địa chỉ Trung Tâm Dịch Vụ Y Tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa ở đâu?

19 Yersin, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Dịch Vụ Y Tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Dịch Vụ Y Tế – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa là: Thứ Sáu:[07:00-19:30], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-11:30], Thứ Hai:[07:00-19:30], Thứ Ba:[07:00-19:30], Thứ Tư:[07:00-19:30], Thứ Năm:[07:00-19:30]

Trung Tâm Dịch Vụ Y Tế - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Dịch Vụ Y Tế – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa là: http://www.dichvuytekhanhhoa.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. - Nam Thành