Trung tâm dụng cụ Y khoa – Thiết bị y tế – Sơn Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7956+PH6, QL60, Sơn Đông, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3560 486
Trang web
Tọa độ 102.592.766, 1.063.614.052

 


Địa chỉ Trung tâm dụng cụ Y khoa - Thiết bị y tế ở đâu?

7956+PH6, QL60, Sơn Đông, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm dụng cụ Y khoa - Thiết bị y tế như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm dụng cụ Y khoa – Thiết bị y tế là:

Trung tâm dụng cụ Y khoa - Thiết bị y tế có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm dụng cụ Y khoa – Thiết bị y tế là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Dụng Cụ Y Khoa Quận Gò Vấp - Phường 7