Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Đại Phúc – TT. Chư Prông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Trần Hưng Đạo, TT. Chư Prông, Chư Prông, Gia Lai, Việt Nam
Số điện thoại 098 167 96 81
Trang web https://www.facebook.com/nhahangdaiphuc/
Tọa độ 137.555.462, 10.789.109.599.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Đại Phúc ở đâu?

Trần Hưng Đạo, TT. Chư Prông, Chư Prông, Gia Lai, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Đại Phúc như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Đại Phúc là: Thứ Hai:[07:30-23:30], Thứ Ba:[07:30-23:30], Thứ Tư:[07:30-23:30], Thứ Năm:[07:30-23:30], Thứ Sáu:[07:30-23:30], Thứ Bảy:[07:30-23:30], Chủ Nhật:[07:30-23:30]

Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Đại Phúc có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Đại Phúc là: https://www.facebook.com/nhahangdaiphuc/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Hà My - Điện Dương