Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Hoàng Yến – Đập Đá – TT. Đập Đá

Thông tin liên hệ

Địa chỉ W39R+825, TT. Đập Đá, An Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 3789 999
Trang web
Tọa độ 139.182.553, 1.090.901.147

 


Địa chỉ Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Hoàng Yến - Đập Đá ở đâu?

W39R+825, TT. Đập Đá, An Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Hoàng Yến - Đập Đá như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Hoàng Yến – Đập Đá là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Hoàng Yến - Đập Đá có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới Hoàng Yến – Đập Đá là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Linh Dương - Đồng Bẩm