Trung tâm Hội nghị&Tiệc cưới Minh Châu Việt – Hòa Thuận Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 456 Nguyễn Tri Phương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 6290 069
Trang web http://chauminhviet.com/
Tọa độ 16.050.997.499.999.900, 10.821.189.779.999.900

 


Địa chỉ Trung tâm Hội nghị&Tiệc cưới Minh Châu Việt ở đâu?

456 Nguyễn Tri Phương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Hội nghị&Tiệc cưới Minh Châu Việt như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Hội nghị&Tiệc cưới Minh Châu Việt là: Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Trung tâm Hội nghị&Tiệc cưới Minh Châu Việt có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Hội nghị&Tiệc cưới Minh Châu Việt là: http://chauminhviet.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng tiệc cưới Tân Trường Xanh - Nam Lý