Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc Mỹ Phẩm – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 107 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0273 3872 380
Trang web
Tọa độ 103.593.572, 10.636.680.709.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc Mỹ Phẩm ở đâu?

107 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc Mỹ Phẩm như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc Mỹ Phẩm là: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:00], Thứ Ba:[08:00-16:00], Thứ Tư:[08:00-16:00], Thứ Năm:[08:00-16:00], Thứ Sáu:[08:00-16:00]

Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc Mỹ Phẩm có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc Mỹ Phẩm là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cty Lương thực Đồng Tháp - Mỹ Tân