Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm, Thực Phẩm Bắc Kạn – TT. Minh Khai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9, P Nguyễn Thị Minh Khai, TT. Minh Khai, Bắc Kạn, Việt Nam
Số điện thoại 0209 3873 292
Trang web
Tọa độ 221.674.376, 1.058.462.555

 


Địa chỉ Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm, Thực Phẩm Bắc Kạn ở đâu?

9, P Nguyễn Thị Minh Khai, TT. Minh Khai, Bắc Kạn, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm, Thực Phẩm Bắc Kạn như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm, Thực Phẩm Bắc Kạn là:

Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm, Thực Phẩm Bắc Kạn có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Kiểm Nghiệm Thuốc, Mỹ Phẩm, Thực Phẩm Bắc Kạn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Dịch Vụ Thiết Bị Vật Tư Y Tế Tân Bình - An Đông