Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) Ninh Bình – Nam Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 6XW7+42H, Lê Thái Tổ, Nam Thành, tp. Ninh Bình, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0229 3871 137
Trang web http://cdc.ninhbinh.gov.vn/
Tọa độ 202.453.082, 10.596.260.939.999.900

 


Địa chỉ Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) Ninh Bình ở đâu?

6XW7+42H, Lê Thái Tổ, Nam Thành, tp. Ninh Bình, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) Ninh Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) Ninh Bình là: Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00]

Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) Ninh Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) Ninh Bình là: http://cdc.ninhbinh.gov.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Thành Phố Hải Dương - P. Thanh Trung