Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp – Phường Mỹ Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 394 Lê Đại Hành, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3852 756
Trang web http://cdcdongthap.gov.vn/
Tọa độ 104.694.181, 1.056.469.774

 


Địa chỉ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp ở đâu?

394 Lê Đại Hành, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp là: Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30]

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp là: http://cdcdongthap.gov.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh Hà Nam (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam) - Minh Khai